CERCETĂRI PRIVIND PRODUCTIVITATEA AGROECOSISTEMULUI GRÂULUI DE TOAMNĂ ÎN CONDIŢIILE DE PRODUCERE ALE REPUBLICII MOLDOVA

Authors

DOI:

https://doi.org/10.55505/sa.2023.2.01

Keywords:

Winter wheat, Agroecosystem, Soil bonitation, Effective fertility, Potential productivity, Effective productivity, Soil degradation

Abstract

The research focused on examining the elements of agroecosystems, with a particular emphasis on the interconnections between „soil-plant”, energy flow dynamics, and human interventions aimed at achieving the primary agricultural objective: the harvest. The assessment of both qualitative and quantitative parameters of winter wheat yiled provides insights into the potential and realized productivity of the crop under specific production conditions, including factors related to potential and effective soil fertility. Discrepancies between reported harvest values by agricultural enterprises and those observed in field research were significant. Based on soil bonitation data, potential harvest values were calculated for winter wheat agroecosystems within the administrative territories of Chistelnita and Tirsitei villages, Telenesti district. Assessment of organic matter mineralization processes in winter wheat agrocenoses revealed negative values in the energy balance, indicating potential soil degradation. Analysis of input/output ratios offer opportunities to correct and complete formulas governing the energy flows cycle within agroecosystems, aiming to mitigate soil degradation and preserve fertility levels for sustained agricultural productivity and food security.

Au fost cercetate componentele agroecosistemului grâului de toamnă, accentul fiind plasat pe analiza relaţiilor de interacţiune sol-plantă, a legităţilor fluxului energetic şi a funcţiei reglatoare exercitate de om în scopul obţinerii produsului agricol principal – recolta. Cercetarea indicilor calitativi şi cantitativi ai recoltei grâului de toamnă oferă informaţii privind productivitatea potenţială şi reală a culturii în condiţii concrete de producere. Cercetările au arătat o diferenţă semnificativă dintre valorile recoltelor declarate de reprezentanţii întreprinderilor agricole şi recoltele obţinute în câmp. În baza notei de bonitare a solului (cernoziom argilo-iluvial, cernoziom obişnuit şi cernoziom stagnic) a fost calculată recolta potenţială ce poate fi obţinută în cadrul agrocenozei evidenţiate cu cultura grâu de toamnă în comunele Chiştelniţa şi Tîrşiţei, raionul Teleneşti. Evidenţierea consumului elementelor biofile în cazul recoltei declarate şi a recoltei în câmp oferă date privind manifestarea proceselor de degradare agrochimică a solului exercitat de cultura grâului de toamnă în condiţii actuale de producere. Utilizarea datelor privind exportul elementelor biofile prin recoltă oferă posibilitatea de corecţie şi completare a formulelor definitivate privind circuitul substanţelor nutritive în agroecosistem, pentru atenuarea degradării agrochimice a solurilor, menţinerea fertilităţii efective la nivelul fertilităţii potenţiale şi consolidarea capacităţilor de asigurare a securităţii alimentare.

Downloads

Published

2024-01-23

How to Cite

RACOVIȚĂ, G. (2024). CERCETĂRI PRIVIND PRODUCTIVITATEA AGROECOSISTEMULUI GRÂULUI DE TOAMNĂ ÎN CONDIŢIILE DE PRODUCERE ALE REPUBLICII MOLDOVA. AGRICULTURAL SCIENCE, (2), 7–17. https://doi.org/10.55505/sa.2023.2.01