POTENȚIALUL AGROECOLOGIC AL CLONELOR SOIULUI DE STRUGURI PENTRU VIN MALBEC

Authors

DOI:

https://doi.org/10.55505/sa.2023.2.11

Keywords:

Grapevines, Clones, Phenology, Productivity, Grapes, Sugar content, Titratable acidity

Abstract

The research reflected in this article aimed at studying the agroecological potential of clones of Malbec wine variety in the conditions of Mereni wine-growing center, Codru Region. Based on the study, it was found that the clones (595, 596, 598) of Malbec variety recorded different levels of significance of the analyzed characters, depending on the year and clone. The Clone 596 was the leader in terms of quantity and quality: maximum yield of 16.70 t/ha, maximum sugar content of 212.86 gr./dm3, minimum titratable acidity content of 8.5 gr./dm3. Based on the dispersion analysis data of the sugar content for the Clone 595, it was found that the value of DL-0.95 is 13.09 gr./dm3, DL-0.99 is 21.18 gr./dm3, DL-0.999 is 35.10 gr./dm3, for the Clone 596 - DL- 0,95 is 11,38 gr./dm3, DL-0,99 is 18,42 gr./dm3, DL-0,999 is 30,52 gr./dm3, for the Clone 598 - DL-0,95 is 18,21 gr./dm3, DL-0,99 is 29,45 gr./dm3, DL-0,999 is 48,79 gr./dm3. The correlation analysis data revealed significant interconnections between the amount of harvest and a) the sum of active temperatures (X1), the correlation coefficient ranging between 0.32-0.41; b) the amount of annual precipitation (X2), the correlation coefficient ranging between 0.29-0.55; c) the leaf surface (X3), the correlation coefficient ranging between 0.31-0.71, and d) the chlorophyll content index (X4), the correlation coefficient ranging between 0.17- 0.41. The correlation analysis showed the following correlation coefficients between the sugar content in berries and the analyzed factors: 0.38-0.49 (X1); -0.41 to 0.62 (X2 - negative correlation); 0.25-0.57 (X3); 0.12-0.29 (X4). Negative correlations were identified in all cases for the titratable acidity content in berries.  

Cercetările reflectate în acest articol au avut ca scop studierea potențialului agroecologic al clonelor soiului de struguri pentru vin Malbec în condițiile plaiului vitivinicol Mereni, regiunea Codru. În baza studiului realizat s-a constatat că clonele soiului Malbec (595, 596, 598) au înregistrat diferit nivel de semnificație a caracterelor analizate, în funcție de an și de clonă. Clona 596 s-a manifestat lider sub aspectul cantitativ și calitativ și anume, recoltă maximă în mărime de 16,70 t/ha, conținut maxim de zahăr în mărime de 212,86 gr./dm3, conținut minim de aciditate titrabilă în mărime de 8,5 gr./ dm3. În baza datelor analizei de dispersie a conținutului de zahăr pentru clona 595, se constată că valoarea DL-0,95 este de 13,09 gr./dm3, DL-0,99 este de 21,18 gr./dm3, DL-0,999 este de 35,10 gr./dm3, pentru clona 596 – DL-0,95 este de 11,38 gr./dm3, DL-0,99 este de 18,42 gr./dm3, DL-0,999 este de 30,52 gr./dm3, pentru clona 598 – DL-0,95 este de 18,21 gr./ dm3, DL-0,99 este de 29,45 gr./dm3, DL-0,999 este de 48,79 gr./dm3. Rezultatele analizei de corelație denotă faptul că există legături strânse între cantitatea de recoltă și a) suma temperaturilor active (X1), coeficientul de corelație fiind în limitele 0,32-0,41; b) cantitatea precipitațiilor anuale (X2), coeficientul de corelație fiind în limitele 0,29-0,55; c) suprafața foliară (X3), coeficientul de corelație fiind în limitele 0,31-0,71, și d) indicele de conținut al clorofilei (X4), coeficientul de corelație fiind în limitele 0,17-0,41. Între conținutul de zahăr în boabe și factorii analizați s-au înregistrat următorii coeficienți de corelație: 0,38-0,49 (X1); -0,41...-0,62 (X2 - corelație negativă); 0,25-0,57 (X3) și 0,12-0,29 (X4). Pentru conținutul de aciditate titrabilă în boabe s-au identificat corelații negative în toate cazurile.

Downloads

Published

2024-01-23

How to Cite

VOINESCO, C. (2024). POTENȚIALUL AGROECOLOGIC AL CLONELOR SOIULUI DE STRUGURI PENTRU VIN MALBEC. AGRICULTURAL SCIENCE, (2), 87–96. https://doi.org/10.55505/sa.2023.2.11