QUALITY PARAMETERS OF BEE HONEY PRODUCED IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA AND THE EUROPEAN UNION

Authors

DOI:

https://doi.org/10.55505/sa.2023.2.15

Keywords:

Honey, Physicochemical composition, Hydroxymethylfurfural content, Toxic elements

Abstract

Bee honey remains one of the most popular domestic animal products exported to the European Union. Honey producers should ensure the safety of the product by providing evidence of its safety through traceability. This research has been carried out to assess the quality and harmlessness of domestic and imported honey based on the organoleptic, physicochemical parameters and toxic metals. The honey samples were analyzed at the Public Institution Republican Center for Veterinary Diagnosis in the Laboratory of Food Products Testing. The results of organoleptic analysis and the values of evaluated indices (mass fraction of water:16,4-17,8%; acidity index: 0,9-3,3 milliequivalents per 100 g of honey; hydroxymethylfurfural content: 4,7-25,8%; sucrose: 1,3-2,0%; toxic elements; lead: < 0,02 mg/kg) revealed that the investigated domestic and imported honey samples meet the established standards and are recommended for human consumption.

Mierea de albine rămâne a fi un produs destul de solicitat şi unul din produsele de origine animalieră din țară care este exportat în Uniunea Europeană. Producătorii trebuie să asigure inofensivitatea produsului, prezentând dovezi privind siguranţa alimentului prin trasabilitatea acestuia. Cercetările au fost efectuate cu scopul aprecierii calității și inofensivității mierii de albine autohtone și de import în baza indicilor organoleptici, fizico-chimici și a metalelor toxice. Mostrele de miere au fost analizate la Instituția Publică Centrul Republican de Diagnostic Veterinar în Laboratorul de Încercări ale Produselor Alimentare. Rezultatele analizei organoleptice și valorile indicilor evaluați (fracția masică de umiditate: 16,4-17,8%; indicele acidității: 0,9-3,3 miliechivalenți la 100 g de miere; conținutul de hidroximetilfurfural: 4,7-25,8%; zaharoză: 1,3-2,0%; plumb: < 0,02 mg/kg) au demonstrat, că mierea din Republica Moldova și de import studiată corespunde normelor stabilite și se recomandă pentru consumul uman.

Downloads

Published

2024-01-23

How to Cite

MARDARI, T. (2024). QUALITY PARAMETERS OF BEE HONEY PRODUCED IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA AND THE EUROPEAN UNION. AGRICULTURAL SCIENCE, (2), 121–130. https://doi.org/10.55505/sa.2023.2.15